За упис у основну музичку школу ученици полажу пријемни испит пред комисијом коју чине два наставника теоретске наставе и наставник инструмента.

На пријемном испиту се проверавају музичке способности. Неопходно је да ученик отпева једну песму по свом избору.

У први разред основне музичке школе у трајању од шест година, виолина, виола, виолончело, гитара, клавир, хармоника, флаута може да се упише ученик од 9 година и млађи.

За кларинет, хорну, трубу, тромбон, обоу и фагот, који такође трају шест година, може да се упише ученик од 11 година и млађи. У први разред основне музичке школе у трајању од четири године – контрабас, може да се упише ученик од 11 година и млађи.

У први разред соло певања, које траје четири године, може да се упише, за женске гласове ученик од 13 година и старији а за мушке гласове ученик од 16 година и старији.

У први разред основне музичке школе може да се упише и ученик старији него што је предвиђено или дете предшколског узраста, уколико на пријемном испиту испољи изузетне музичке способности.

Након пријемног испита и објављивања спискова ученика који су примљени, упис ће се вршити према распореду који ће бити благовремено објављен.

Пријаву за пријемни испит можете преузети овде и послати на msjosifmarinkovic.beograd@gmail.com

Додатне информације о похађању наше основне музичке школе, можете прочитати овде.

Термини пријемних за основну музичку школу 2024/2025:

матична школа

– Карабурма

– Нови Београд

Р Е З У Л Т А Т И

Резултати пријемног испита у матичној школи (мај)

Резултати пријемних испита на Карабурми

Документација за упис у основну музичку школу