Наша школа данас функционише на више локација у граду:

Целокупна настава за највећи број класа одржава се у матичној згради која се налази у Крунској 8, општина Врачар. Школа дели зграду са МШ „Мокрањац“, а њене просторије налазе се у приземљу и на првом спрату. У приземљу се користе три учионице, а на првом спрату постоји седам учионица и свечана сала.

У матичној школи постоји могућност похађања наставе на одсеку за класичну музику, а инструменти који се изучавају су:

 • виолина
 • виола
 • виолончело
 • контрабас
 • гитара
 • клавир
 • хармоника
 • флаута
 • кларинет
 • хорна
 • труба
 • тромбон
 • фагот
 • соло певање

Поред наставе инструмента, односно певања, изучавају се и следећи предмети:

 • солфеђо
 • теорија музике
 • хармонија
 • контрапункт
 • музички облици
 • историја музике са упознавањем музичке литературе
 • национална историја музике
 • етномузикологија
 • камерна музика
 • читање с листа
 • корепетиција
 • упоредни клавир
 • хор
 • оркестар

Издвојено одељење на Новом Београду функционише у оквиру основне школе „Марко Орешковић“,  у Улици Отона Жупанчича број 30.

Издвојено одељење на Карабурми функционише у оквиру основне школе „Јован Поповић“,  у Улици Маријане Грегоран број 62

У овим одељењима могуће је похађати наставу на одсеку за класичну музику, за следеће инструменте:

 • клавир
 • виолина
 • гитара
 • хармоника
 • солфеђо и теорија музике

Средња школа функционише претежно на две локације, у матичној школи, где се одржава настава стручних музичких предмета и инструмента (или певања) и у МШ „Станковић“, где се одржава општеобразовна настава.