Зашто музичка школа?

Музика доказано има велики утицај на развој детета. Још од најранијег доба, чак пре рођења, слушање музике утиче позитивно на развој можданих функција. Развијање музичких способности поспешује развој слиха, вида, вербално изражавање, способност читања, математичке способности и креативности. Бављење музиком поспешује памћење и концентрацију, а пружа могућности за вежбање апстрактног мишљења. Музичко васпитање доприноси развијању естетског сензибилитета и осећања, као и развијању односа према уметности.

Када је право време за музичку школу?

За бављење музиком никад није рано. Код сасвим мале деце треба подстицати љубав према музици и извођењу, кроз игру и дечије песмице. Ипак, за похађање музичке школе, најважније је да дете има интересовање и вољу, дакле, да жели. Предшколски период одличан је за неко музичко забавиште, можда припремни разред али за полазак у музичку школу, поред жеље, неопходно је да дете уме да чита, пише и броји. Да буде довољно зрело да може да издржи час. Музичка школа није обавезна али кад се упише њено похађање постаје обавезно. Имајући све у виду, идеално време за полазак у музичку школу је осма, девета година. За дувачке инструменте је неопходно да плућа буду довољно развијена па се старији узраст, дакле, 12 година, сматра идеалним. Соло певање изискује формиран, зрео глас, те је од 15 године, право време.

Како изабрати инструмент?

Што се тиче избора инструмента, он је свакако веома важан и може утицати на интересовање и посвећеност детета музичкој школи. Родитељ може да помогне да се постигне добитна комбинација, тако што ће пружити прилику детету да се упозна са различитим могућностима а при усмеравању да узме у обзир следећих неколико ствари.

Узраст – млађа деца су обично ситнија а постоје инструменти који се производе у различитим величинама, као што су виолина, гитара, хармоника.

Физичка зрелост (телесна конституција) – за свирање клавира и виолончела значајно је да дете има довољно развијену шаку као и дужину руку, контрабас је велики инструмент па је само за манипулисање њиме веома значајна конституција. Дувачки инструменти захтевају развијеност грудног коша, који је повезан са капацитетом плућа.

Афинитети – детету мора да се свиђа звук који производи инструмент. Као и начин на који се производи (окидање, производња звука помоћу гудала, притисак, дување, ударање…) Нека деца једино воле да певају, док их инструменти не привлаче, чак и када имају избор.

Социјална слика – дете ће изабрати инструмент за који мисли да је довољно cool. Свако дете има неку представу о музичарима, на одређени начин их замишља а то је обично најпре везано за одређени инструмент. Будући да се музика изводи индивидуално или групно, треба размотрити и тај аспект дечијег виђења извођења музике, јер, извођење солистичког концерта на клавиру значајно се разликује од извођења у неком великом оркестру или камерном саставу.

Додатне информације о похађању наше основне музичке школе, можете прочитати овде.