СРЕДЊА ШКОЛА

Прва генерација ученика средње школе уписана је у школској 2007/08. години. Ова школа пружа могућност ученицима да се комплетно образују за музичког извођача, али и да похађају музичке предмете упоредо са неком другом стручном школом или гимназијом.

Средња музичка школа нуди четворогодишње стручно образовање за образовни профил – музички извођач класичне музике:

Поред наставе инструмента, односно певања, изучавају се и следећи предмети: камерна музика, уметничка корепетиција, читање с листа, оркестар, упоредни клавир, солфеђо, теорија музике, музички инструменти, хармонија, музички облици, историја музике, контрапункт, етномузикологија и национална историја музике.

OПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ У СРЕДЊОЈ МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ

*Италијански језик је страни језик који обавезно уче ученици одсека извођач класичне музике – соло певање

СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ У СРЕДЊОЈ МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ