СРЕДЊА ШКОЛА

Прва генерација ученика средње школе уписана је у школској 2007/08. години. Ова школа пружа могућност ученицима да се комплетно образују за музичког извођача, али и да похађају музичке предмете упоредо са неком другом стручном школом или гимназијом.

Средња музичка школа нуди четворогодишње стручно образовање за образовни профил – музички извођач класичне музике:

 • виолина
 • виола
 • виолончело
 • контрабас
 • гитара
 • клавир
 • хармоника
 • флаута
 • кларинет
 • хорна
 • труба
 • тромбон
 • соло певање

Поред наставе инструмента, односно певања, изучавају се и следећи предмети: камерна музика, уметничка корепетиција, читање с листа, оркестар, упоредни клавир, солфеђо, теорија музике, музички инструменти, хармонија, музички облици, историја музике, контрапункт, етномузикологија и национална историја музике.

OПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ У СРЕДЊОЈ МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ

*Италијански језик је страни језик који обавезно уче ученици одсека извођач класичне музике – соло певање

СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ У СРЕДЊОЈ МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ