Управа у нашој школи

Директор

Милан Вукајловић

Помоћник директора

Александра Јованов

Секретар

Тијана Аксентијевић

Стручни сарадник-педагог

Зорана Ковачев

Шеф рачуноводства

Михаило Јововић

Административни радник

Mилена Јелић

Чланови Школског одбора

1. Југослав Тајић

2. Смиљана Младеновић

3. Љиљана Анакијев Грујић

4. Милица Контић

5. Милена Кордић

6. Невенка Томановић

7. Драгана Томић Роксандић

8. Марко Боберић

9. Бојана Друловић