64. Фестивал музичких и балетских школа

На 64. Фестивалу музичких и балетских школа сви ученици наше школе су освојили прве награде, а екипно смо 12. од 46 школа у Србији са просечном оценом 94,04:
Јован Кличковић
4. разред ОМШ тромбона
класа Верица Ристић, корепетитор Марко Боровић;
Михајло Првачки
3. разред ОМШ гитаре
класа Ангел Шијаков;
Дамјан Вићентић
5. разред ОМШ клавира
класа Сандра Петковић;
Михајло Барац
4. разред ОМШ фагота
класа Петар Ристић, корепетитор Марко Боровић.

Музичка школа "Јосиф Маринковић"

Крунска 8 11000 Београд Телефон: (011) 3236 504 Е-маил: muzicka@josifmarinkovic.edu.rs