Пријемни испити за нижу школу

Пријемни испити ће се одржати:

Матична школа (Крунска 8)

петак,          15.05. од 18h                               уторак,        26.05. од 18h

понедељак, 18.05. од 18h                              четвртак,     28.05. од 18h 

среда,          20.05. од 18h                              субота,        30.05. од 12h

петак,           22.05. од 18h                              понедељак, 01.06. од 18h

 

Пријемни испит организује се за:

– клавир                                             – кларинет            

– виолину                                           – трубу

– контрабас                                        – хорну

– гитару                                             – хармонику

– флауту                                            – соло певање 

 

Карабурма (ОШ „Јован Поповић“, Маријане Грегоран 62)

23.04. од 12 до 14 сати

28.04. од 12 до 14 сати

14.05. од 12 до 14 сати

19.05. од 12 до 14 сати

 

Пријемни испит организује се за:

– клавир, 2 места

– виолину, 2 места

– хармонику, 3 места

– виолончело, 3 места.

 

Нови Београд (ОШ „Марко Орешковић“, Отона Жупанчича 30)

07.05. од 13 сати

15.05. од 13 сати

 

Пријемни испит организује се за:

– виолину, 3 места

– хармонику, 8 места.

Пријемни испити за истурена одељења на Карабурми и Новом Београду,

одржаће се на самим одељењима.

Музичка школа "Јосиф Маринковић"

Крунска 8 11000 Београд Телефон: (011) 3236 504 Е-маил: muzicka@josifmarinkovic.edu.rs