Резултати јунског пријемног испита за основну музичку школу, за школску 2017/18. годину

Резултате јунског пријемног испита можете погледати овде.

Музичка школа "Јосиф Маринковић"

Крунска 8 11000 Београд Телефон: (011) 3236 504 Е-маил: muzicka@josifmarinkovic.edu.rs