Семинар за наставнике солфеђа – предавач Владимир Јовановић

У суботу, 22.03.2008. одржан је семинар за наставнике солфеђа са предавачем Владимиром Јовановићем.

Музичка школа "Јосиф Маринковић"

Крунска 8 11000 Београд Телефон: (011) 3236 504 Е-маил: muzicka@josifmarinkovic.edu.rs