Упис ученика свих разреда ниже и средње школе

Упис ученика свих разреда ниже и средње школе обавиће се у просторијама матичне школе у среду, 29. јуна, четвртак, 30. јуна и петак 01. јула 2016. године, у периоду од 10.00 до 14.00 часова. За упис ученика у први разред ниже школе потребан је извод из матичне књиге рођених (може копија) и пријава за основну музичку школу (пријаву можете преузети овде). За ученике старијих разреда потребна је ђачка књижица и пријава.

За ученике другог, трећег и четвртог разреда средње школе потребно је сведочанство о завршеном претходном разреду и уписни лист за средњу школу

Музичка школа "Јосиф Маринковић"

Крунска 8 11000 Београд Телефон: (011) 3236 504 Е-маил: muzicka@josifmarinkovic.edu.rs