Информације о пријемном испиту за средњу музичку школу

Пријављивање кандидата за упис у средњу музичку школу ће се одржати од 20. до 23. маја.
Потребна документација: 
1. Пријава
2. Потврда школе да је ученик уписан у завршни разред ОМШ.

Наша школа има само вокално-инструментални одсек.
Ученици на пријемном испиту полажу:
СОЛФЕЂО – четвртак, 2. јун од 10 часова и
ГЛАВНИ ПРЕДМЕТ (инструмент или соло певање) – петак, 3. јун од 10 до 20 часова.

Музичка школа "Јосиф Маринковић"

Крунска 8 11000 Београд Телефон: (011) 3236 504 Е-маил: muzicka@josifmarinkovic.edu.rs