Међународно такмичење „Даворин Јенко“, Београд

На Међународном такмичењу „Даворин Јенко“, наступили су наши ђаци и остварили следеће резултате:

Марко Сретеновић, II разред ОМШ флауте, кл. Марина Ненадовић – I награда
Лазар Мухадиновић
, I разред СМШ флауте, кл. Марина Ненадовић – I награда
Галина Николин, III раз. СМШ клавира и Илија Станић, I раз. СМШ тромбона, кл. В. Ристић – I награда
Јана Јанићијевић
, IV разред СМШ, кл. Марина Ненадовић – II награда
Дамјан Војводић, 
II разред ОМШ трубе, кл. Новак Мијовић – III награда

Успехе наших ђака на такмичењима школске 2015/2016 године можете видети овде.

Музичка школа "Јосиф Маринковић"

Крунска 8 11000 Београд Телефон: (011) 3236 504 Е-маил: muzicka@josifmarinkovic.edu.rs