Нови клавири у нашој школи

Средствима које је Влада Републике Србије доделила Музичкој школи Јосиф Маринковић на основу “Јавног конкурса за доделу средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења“, наша школа набавила је два нова клавира (пијанина).

Кawai К-15 користиће се у учионици број 5 на издвојеном одељењу школе у ОШ “Јован Поповић“.
Кawai Е-200 користиће се у учионици број 10 у седишту школе у улици Крунска бр. 8.

Музичка школа "Јосиф Маринковић"

Крунска 8 11000 Београд Телефон: (011) 3236 504 Е-маил: muzicka@josifmarinkovic.edu.rs