Пијанистичко такмичење "Јосип Славенски"
Пијанистичко такмичење „Јосип Славенски“, Нови Сад
Смотра музичких талената Сремски Карловци
Смотра музичких талената Сремски Карловци
Међународно такмичење "Петар Коњовић"
Међународно такмичење „Петар Коњовић“
Међународни музички фестивал Аранђеловац
Међународни музички фестивал Аранђеловац
Интернационални фестивал хармонике "Мехфест"
Фестивал хармонике „Мехфест“
Такмичење "Млади виртуоз"
Такмичење „Млади виртуоз“
Републичко такмичење музичких школа Србије
Републичко такмичење музичких школа Србије
Такмичење "Belgrade Chopin Fest"
Такмичење „Belgrade Chopin Fest“
Међународно такмичење "Даворин Јенко"
Међународно такмичење „Даворин Јенко“
Фестивал музичких и балетских школа Србије
Фестивал музичких и балетских школа Србије
Меморијал "Аца Панић", Младеновац
Меморијал „Аца Панић“, Младеновац
Републичко такмичење из солфеђа и теорије
Републичко такмичење из солфеђа и теоретских предмета
Међународно такмичење "Антон Еберст", Нови Сад
Међународно такмичење „Антон Еберст“, Нови Сад
Меморијал "Душан Протић"
Меморијал „Душан Протић“
Међународно такмичење соло певача "Лазар Јовановић"
Међународно такмичење соло певача „Лазар Јовановић“
Такмичење младих талената "Мита Топаловић
Такмичење младих талената „Мита Топаловић
Nis
Међународно такмичење младих пијаниста, Ниш
Међународни фестивал соло певача "Бруна Шпилер", Херцег Нови
Међународни фестивал соло певача „Бруна Шпилер“, Херцег Нови
FEDEHO
Федехо, Београд
Такмичење "Српска соло песма", Младеновац
Такмичење „Српска соло песма“, Младеновац
Taкмичење младих солфеђиста, Пожаревац
Такмичење младих солфеђиста, Пожаревац
Међународно такмичење "Лав Мирски", Осјек
Међународно такмичење „Лав Мирски“, Осијек
Међународно такмичење флаутиста „Миодраг Азањац“
Фестивал гудача, Шабац
Фестивал гудача, Шабац
EMONA фестивал, ЉУбљана
Фестивал МШ"Петар Стојановић", Уб
Фестивал МШ“Петар Стојановић“, Уб
Међународни фестивал младих пијаниста, Шабац
Међународни фестивал „Арт студио“, Шабац
Фестивал гудача, Сремска Митровица
Фестивал гудача, Сремска Митровица
Meђународно натјецање лимених и дрвених пухача, Вараждин
Meђународно натјецање пухача, Вараждин
ЕПТА, Међународно натјецање младих пијаниста
ЕПТА, Међународно натјецање за младе пијанисте
Фестивал словенске музике
Фестивал словенске музике
Nikola Cvejic
Такмичење соло певача „Никола Цвејић“, Рума
Такмичење дрвених дувача, Пожаревац
Такмичење дрвених дувача, Пожаревац
МШ" Петар Коњовић", Фантаст
Међународни фестивал „Фантаст“, Бечеј
Отворено школско такмичење гудача "Владимир Ђорђевић"
Отворено школско такмичење гудача „Владимир Ђорђевић“
Београдски фестивал хармонике
Београдски фестивал хармонике
Premio Clivis
Meђународно такмичење у Риму,“Premio Clivis“
Amadeus
Међународни фестивал музике и игре Амадеус, Београд
Хармоника Фест, Тиват
Међународно такмичење камерне музике „Оливера Ђурђевић“